چرا!!

استرس داری!!

چرا!!

استرس داری!!

تضمین کـیفیت

کمترین زمان

به صـورت اقسـاط

اموزش و پشتیبانی

تضمین کیفیت

کمترین زمان

به صورت اقساط

بهترین قیمت

ارشـد

از انتخاب موضوع تا اصلاحات پس از دفاع در دپارتمان تخصصی با حضور و پشتیبانی اساتید و نخبگان

دکتری

از انتخاب موضوع تا اصلاحات پس از دفاع در دپارتمان تخصصی با حضور و پشتیبانی اساتید و نخبگان

آموزش مقاله نویسی

خدمات متعدد در زمینه مقاله همراه با اصول ترجمه تخصصی ،اصول ویراستاری و ...

تبدیل به کتاب...

طی کردن کلیه مراحل تبدیل متون علمی دانشجویان عزیز به کتاب

15 دقیقه مشاوره رایگان

در ۱۵ دقیقه مشاوره طلایی دانشیاران؛ شما می توانین به صورت عمومی از تیم پشتیبانی و یا به صورت اختصاصی از تیم اساتید در زمینه نیازمندیتون مشاوره رایگان دریافت کنین.

دانشیاران نوین

دانشیاران نوین در راستای گسترش فعالیت های خود  به حوزه خدمات مشاوره و اموزشی در زمینه  نیازمندی های دانشجویان مقاطع مختلف و رشته های گوناگون از سال 1393 اقدام به تاسیس واحد پژوهشیاری نموده است.