مراحل تبدیل رساله و تز به كتاب

چاپ کتاب

دانشیاران با دارا بودن تیمی حرفه ای از ویراستاران، طراحان گرافیک و ناظرین چاپ، از سرآغاز مراحل آماده سازی تا چاپ کتاب در کنار نویسندگان و فرهیختگانی است که قصد دارند اندیشه و دانش خود را ماندگار سازند. در این زمینه ما آماده ایم تا رساله های دانشجویان و متون اساتید گرامی را به کتاب تبدیل کنیم و با طی مراحل اخذ مجوزهای رسمی در طی زمان ۴۵ روز به چاپ رسانیم. دانشیاران آماده هست تا با بهره گیری از اصول نوین و مدرن چاپ کتاب، آثار شما را با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه های چاپ دیجیتال به چاپ رسانیم.